Mitoloji Nedir? Mitoloji Ne işe Yarar?

Günümüzde en fazla bilinen mitolojiler; Yunan, Mısır, Roma, Türk ve Pers mitolojileridir. Yunan mitolojisi, evrenin yaratılması ve özellikle tanrıların yaşadığı olayları anlatan öykülerdir. Aynı zamanda mitoloji Antik Yunan'da dinin temelini oluşturmuştur. Bu mitoloji Romalılar tarafından kabul edilmiş, ancak farklı isimlerle anılmıştır. Bir diğer meşhur mitolojilerden biri olan İskandinav mitolojisi ise aynı şekilde tanrılar, yaratılış ve Ragnarok'u kapsar. Türk mitolojisinde ise kaynak olarak destanlar alınmıştır. Ancak diğer mitolojiler gibi tek bir kaynaktan değil, bağımsız efsanelerden almıştır. Antik Mısır mitlerinden oluşan Mısır mitolojisinde ise tanrıların eylemleri anlatılır. Özellikle doğadaki döngüden ilham alınmış ve yaratılış hikayelerinde geçen evrenin kaostan doğuşu, mitoloji de önemli bir unsur olmuştur.

https://www.muhalif.###.tr/public/images/detay/mm(1).png

Mitoloji efsaneler bilimi anlamına gelmektedir. Efsane ve masalların toplandığı kitap içinde bu terim kullanılırken, İlk çağ sonlarına doğru mythos yazarı olarak bilinen derleyicilerin yaptığı iş içinde mitoloji kelimesi kullanılmıştır. Mitoloji, kuşaktan kuşağa yayılan, zamanla biçim değiştiren mitlerin anlamlarını inceler. Mitolojiler konularında tanrılara, soylu kişilere, asillere, doğa üstü varlıklara ve kahramanlara yer veren anlatılardır. Genellikle sözlü aktarım yoluyla yayılılar. Bu efsanelerde sık sık evrenin veya yerel bölgenin ortaya çıkışını açıklama amacı vardır. Mitolojinin temel konuları arasında bir şeyin yaratılışı ve oluşumuyla ilgili olaylarda bulunur. Ayrıca doğa olaylarının açıklanmasında da efsaneler önemli bir yer tutar.

Mitolojiler dinde önemli bir yer tutar. Mitler, bir hikayenin genel olarak doğu veya yanlış olduğunu tanımlamaya çalışmaz. Aslında doğru ya da gerçek kavramlarının sembolik değerleri anlamlandırılmaya çalışır. Mitoloji, bazı insanlara göre hayal ürünüyken bazıları için ise yaşanmış ve unutulmuş olaydır.

Kaynak : https://www.muhalif.###.tr/haber/mitoloji-nedir-mitoloji-ne-ise-yarar-29755
 
Üst